Οι ενεργειακές ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο των αποκρατικοποιήσεων οι οποίες τρέχουν με άλλες ταχύτητες πλέον λόγω … μνημονίων. Έτσι, ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες πριν από κάποια χρόνια είχαν «παγώσει», έχουν πλέον ξεκολλήσει ενώ άλλες είναι σε εξέλιξη με τις διοικήσεις των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Κομισιόν να καλούνται σε αρκετές περιπτώσεις να λύσουν «σταυρόλεξα» για δυνατούς λύτες.

ΔΕΗ

Η ΔΕΗ αποτελεί μια «πολύπαθη» ιδιωτικοποίηση καθώς ο διαγωνισμός για την αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της επιχείρησης απέβη άγονος. Ο επόμενος διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019 και ήδη η επιχείρηση έχει ξεκινήσει νέο γύρο επαφών με ιδιώτες οι οποίοι απείχαν από τον προηγούμενο διαγωνισμό προκειμένου να υπάρξει διευρυμένη συμμετοχή στη νέα διαγωνιστική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι όροι της πώλησης.

Το ΤΑΙΠΕΔ, από την πλευρά του, αξιολογεί τις εναλλακτικές στρατηγικές  ενώ και αυτή η αποκρατικοποίηση πρέπει να απαγκιστρωθεί από τα τρωτά σημεία που υπήρχαν  κατά την προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία.

Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία είναι η οριστικοποίηση των οικονομικών δεδομένων των μονάδων σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα, καθώς και του μηχανισμού αποζημίωσης που θα εισπράττουν οι μονάδες για τη διασφάλιση ισχύος (ΑΔΙ).

Παράλληλα, θα πρέπει να «κλειδώσει» και η τιμή στην προμήθεια λιγνίτη για τη μονάδα της Μελίτης.

ΔΕΠΑ

Πρόκειται για μια ιδιωτικοποίηση η οποία «τραβάει χρονικά» με την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας αξιοποίησης του μεριδίου σ υμμετοχής 50% συν 1 μετοχή του ελληνικού Δημοσίου στην εμπορία του ΤΑΙΠΕΔ να….αναμένεται.

Βασική εκκρεμότητα για να προχωρήσει η διαδικασία είναι να ψηφιστεί το σχέδιο νόμου για τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ με το οποίο θα διαχωρίζεται το εμπορικό κομμάτι από εκείνο των δικτύων και να δημιουργηθούν δύο ξεχωριστές εταιρείες και να υλοποιηθεί το σχέδιο της αναμόρφωση της θέσης της ΔΕΠΑ στη λιανική αγορά ενέργειας (ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΔΕΠΑ Υποδομών).

Στόχος είναι το Δημόσιο να διατηρήσει την πλειοψηφία του ελέγχου των δικτύων διανομής και των μεγάλων έργων μέσω της ΔΕΠΑ Υποδομών. Σε αυτή θα ανήκουν τα δίκτυα διανομής (δηλαδή οι Εταιρείες Διανομής Αερίου Αττικής, το 51% της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας  και το 100% της ΔΕΔΑ – δίκτυα υπόλοιπης Ελλάδας). Όσον αφορά στην ΔΕΠΑ Εμπορίας, αυτή θα αποκρατικοποιηθεί.

Όπως προβλέπεται η διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης του μεριδίου συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου (14%) στις υποδομές θα εκκινήσει μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της εμπορίας.

ΕΛΠΕ

Η ιδιωτικοποίηση του 50,1% ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία των ενεργειακών ιδιωτικοποιήσεων. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 με τη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος ενώ η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε με δύο επενδυτές να προκρίνονται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Πρόσφατα το ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε τη σύμπραξη της Glencore Energy με την εταιρεία CIEP Participations S.a r.l. SICAR του ομίλου Carlyle και τη σύμπραξη της εταιρείας Vitol Holding BV με την εταιρεία Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures («Sonatrach»). Αυτά τα σχήματα, αφού ολοκληρώσουν τους απαραίτητους τεχνικούς και οικονομικούς ελέγχους αναμένεται να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019.

Ωστόσο, ούτε η ιδιωτικοποίηση αυτή υλοποιείται χωρίς εμπόδια.  Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ (ΠΣΕΕΠ) ζητούν ακύρωση της διαδικασίας πώλησης επικαλούμενοι ότι αυτό θα βλάψει το δημόσιο συμφέρον και την επιχείρηση ενώ θεωρούν ότι υπάρχουν νομικά και θεσμικά κωλύματα. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα για έρευνα των όρων του διαγωνισμού  στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζεται.

Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου Ν. Καβάλας

Στο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ εντάσσεται και το σχέδιο αξιοποίησης του εξαντλημένου κοιτάσματος φυσικού αερίου στη νότια Καβάλα ως υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου. Παρ’ όλο που το συγκεκριμένο project είχε «παγώσει» το 2015,αυτή τη στιγμή το ΤΑΙΠΕΔ έχει προχωρήσει στην πρόσληψη χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων και το έργο βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων για τη δομή της συναλλαγής και της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το έργο της υπόγειας αποθήκης Καβάλας με εκτιμώμενο προϋπολογισμό περίπου 240 εκατ. ευρώ και ενεργό διακινούμενο όγκο αερίου 360 εκατ. κ.μ. (με προοπτική να διπλασιαστεί) έχει ήδη ενταχθεί στη λίστα των έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI).

Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει το β’ τρίμηνο του 2019 και προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί προηγουμένως σειρά από ζητήματα όπως είναι η αξιολόγηση από το αρμόδιο υπουργείο των συμπερασμάτων αναφορικά με το ρόλο του έργου και η έκδοση ΚΥΑ αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του έργου.

Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο έργο πρέπει να καθοριστεί και ο τρόπος ανάπτυξης του έργου, δηλαδή εάν το έργο θα αναπτυχθεί ως τμήμα του εθνικού συστήματος (ΕΣΦΑ) ή αυτόνομα ως ανεξάρτητο σύστημα (ΑΣΦΑ) .

ΔΕΣΦΑ

Η μοναδική ενεργειακή ιδιωτικοποίηση που ολοκληρώθηκε το τελευταίο διάστημα είναι η πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ  (31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για τα ΕΛΠΕ) στην κοινοπραξία «SENFLUGA Energy Infrastructure Holdings S.A.», έναντι συνολικού τιμήματος 535 εκατ. ευρώ.  Ο επενδυτικός όμιλος απαρτίζεται από την ιταλική Snam, η οποία διαθέτει το 60% των μετοχών, την ισπανική Enagas (20%) και τη βελγική Fluxys (20%), που είναι μέτοχοι και στην πολυεθνική κοινοπραξία που διαχειρίζεται τον αγωγό TAΡ.

Παράλληλες ιδιωτικοποιήσεις

Πέραν των αμιγώς ενεργειακών ιδιωτικοποιήσεων στο σχετικό πλάνο του ΤΑΙΠΕΔ εντάσσονται και η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ.

Όσον αφορά στην ΕΥΔΑΠ (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας), προωθείται η πώληση του 11,33% που έχει το ΤΑΙΠΕΔ. Μετά από απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τη νομιμότητα της μεταβίβασης των μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ, η μεταβίβαση του 34% της ΕΥΔΑΠ προς το ΤΑΙΠΕΔ ακυρώθηκε. Σύμφωνα με σχετική δικαστική απόφαση, το κράτος θα πρέπει να διατηρήσει τουλάχιστον το 50% συν 1 μετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και επομένως μπορεί να πωληθεί μόνο ένα μειοψηφικό ποσοστό. Ως εκ τούτου το παραπάνω ποσοστό έχει μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ ). Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται αναθεώρηση και χρονική επέκταση της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και επίκειται η αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας. Στα επόμενα βήματα εντάσσεται και η πρόσληψη συμβούλων για την αξιοποίηση του ποσοστού του ΤΑΙΠΕΔ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ.

Σε αναμονή βρίσκεται και η διαδικασία αποκρατικοποίησης για την πώληση του 51% της ΕΥΑΘ (Ελληνική Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης). Ακολουθώντας τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔAΠ, το πλειοψηφικό πακέτο έχει περάσει στον έλεγχο του Δημοσίου (ΕΕΣΥΠ) και αυτή τη στιγμή εξετάζονται οι εναλλακτικές επιλογές αξιοποίησης. Με βάσει αυτά αναμένεται η πρόσληψη συμβούλων για την αξιοποίηση του ποσοστού του ΤΑΙΠΕΔ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ.