Εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία το ψήφισμα της Βουλής για την διεκδίκηση των Γερμανικών οφειλών

Το μόνο κόμμα που διαφοροποιήθηκε ήταν το ΚΚΕ που κατέθεσε δική του, ξεχωριστή πρόταση.

Εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία δι’ εγέρσεως των βουλευτών το ψήφισμα που πρότεινε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης για την διεκδίκηση των Γερμανικών οφειλών προς την χώρα μας για τα εγκλήματα των Ναζιστικών δυνάμεων κατοχής. Το μόνο κόμμα που διαφοροποιήθηκε ήταν το ΚΚΕ που είχε αναλύσει από νωρίς την δική του, ξεχωριστή πρόταση.

Αναλυτικά το ψήφισμα που ενέκρινε η Βουλή των Ελλήνων είναι το εξής:

Η Βουλή των Ελλήνων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Με τις από 27 Φεβρουαρίου 2014, 10 Μαρτίου 2015 και 18 Νοεμβρίου 2015 ομόφωνες αποφάσεις της, κατά την ΙΕ΄, την ΙΣΤ΄ και την ΙΖ΄ Βουλευτική Περίοδο αντίστοιχα, συστάθηκε Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Η Διακομματική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα Πορίσματα – Εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Μάρτιος 2013, Δεκέμβριος 2014), του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ιανουάριος 2014), καθώς και άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων (Υπουργείο Πολιτισμού, Τράπεζα της Ελλάδος), υπέβαλε Πόρισμα – Έκθεση, όπου καταγράφονται και οι επιμέρους γνώμες των εκπροσώπων των κομμάτων που συμμετείχαν σε αυτήν.

Έχοντας περαιτέρω υπόψη ότι:

– το ζήτημα των οφειλών προς την Ελλάδα από τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παραμένει ανοικτό, ως απαράγραπτο χρέος που αναζητά επίμονα την ηθική, ιστορική και νομική του δικαίωση,

– οι αξιώσεις του Ελληνικού Κράτους και οι οφειλές από τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παραμένουν εκκρεμείς και ενεργές στο σύνολό τους,

– το Ελληνικό Κράτος ουδέποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποποιήθηκε των αξιώσεών του,

– δεν τίθεται και δεν δύναται να τεθεί κανένα ζήτημα παραγραφής των αξιώσεων του Ελληνικού Κράτους,

Καλεί την Ελληνική κυβέρνηση

Να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες, ιδίως τις διπλωματικές και νομικές, ενέργειες για τη διεκδίκηση των οφειλών και την πλήρη ικανοποίηση όλων των αξιώσεων του Ελληνικού Κράτους από τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Source:news247
Μετάβαση στο περιεχόμενο