Επικαιρότητα

Κατά 49,5 δισ. μειώθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων την εξαετία 2011-2016

Λιγότερες κατά 213.090 ή κατά 19,5% ήταν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα το 2016 σε σύγκριση με το 2011, ενώ αντιστοίχως ο τζίρος ήταν χαμηλότερος κατά 49,5 δισ. ευρώ περίπου. Τις μεγαλύτερες απώλειες, ακόμη και από τον κλάδο των κατασκευών, εμφανίζεται να έχει υποστεί ο κλάδος της μεταποίησης, καθώς το 2016 οι επιχειρηματικές μονάδες ήταν λιγότερες κατά 57,65% ή κατά 18.774 σε σύγκριση με το 2011, με τις απώλειες σε επίπεδο κύκλου εργασιών να υπολογίζονται σε περίπου 10 δισ. ευρώ, από τα 61,68 δισ. ευρώ το 2011 σε 51,70 δισ. ευρώ το 2016.  Από την άλλη, φαίνεται ότι ο τουρισμός και η εστίαση ήταν από τους ελάχιστους κλάδους όπου στα χρόνια της κρίσης καταγράφεται μεγαλύτερος τζίρος και περισσότεροι εργαζόμενοι.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από το επικαιροποιημένο Μητρώο Επιχειρήσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Απώλειες

Οι μικρότερες ποσοστιαίες απώλειες σε τζίρο σε σύγκριση με τον αριθμό των «λουκέτων» οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο γεγονός ότι στα χρόνια της κρίσης επήλθε συγκέντρωση στον κλάδο και διέκοψαν τη δραστηριότητά τους κυρίως μικρές επιχειρηματικές μονάδες, όπως βιοτεχνίες. Το παραπάνω, ωστόσο, δεν μειώνει τον προβληματισμό για το παραγωγικό μοντέλο που συνεχίζει να εφαρμόζεται στην Ελλάδα.

Ας δούμε τι συνέβη την περίοδο 2011-2016 στους άλλους τρεις μεγάλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και δη στο εμπόριο, λιανικό και χονδρικό, στις υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης και στις κατασκευές. Οι εμπορικές επιχειρήσεις από 296.488 το 2011 ήταν 235.891 το 2016, καταγράφοντας μείωση κατά 20,43%. Ο τζίρος το 2016 ήταν 107,11 δισ. από 129 δισ. ευρώ το 2011, ενώ πολύ μεγάλες ήταν οι απώλειες σε θέσεις εργασίας. Το 2011 απασχολούνταν στο εμπόριο 850.947 άτομα, ενώ το 2016 ο αριθμός τους είχε πλέον υποχωρήσει σε 735.993 άτομα.

Στον κλάδο των κατασκευών δραστηριοποιούνταν το 2011 114.460 επιχειρήσεις, ενώ το 2016 ήταν πλέον μόλις 61.190 με τον τζίρο να είναι χαμηλότερος, όμως λιγότερο από 1 δισ. ευρώ. Στον κλάδο απασχολούνταν το 2016 158.050 άτομα από 246.563 το 2011.

Λιγότερες επιχειρήσεις, αλλά με μεγαλύτερο τζίρο και περισσότερους απασχολουμένους έχει ο κλάδος του τουρισμού και της εστίασης. Ετσι, ενώ το 2011 η ΕΛΣΤΑΤ έχει καταγράψει 120.123 επιχειρήσεις οι οποίες το 2016 είχαν μειωθεί σε 109.967, ο συνολικός κύκλος εργασιών ήταν μεγαλύτερος το 2016, στα 10,77 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 2011 που είχε διαμορφωθεί σε 10,58 δισ. ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στον αριθμό των εργαζομένων: το 2011 απασχολούνταν στον κλάδο 358.106 άτομα, ενώ το 2016 ο αριθμός τους είχε αυξηθεί σε 521.576 άτομα. Στα εν λόγω στοιχεία, βεβαίως, δεν αποτυπώνεται ούτε ο εποχικός χαρακτήρας που έχει μεγάλο μέρος των θέσεων εργασίας στον κλάδο αυτό, ούτε ότι συχνά πρόκειται για λεγόμενες «ευέλικτες» μορφές απασχόλησης.

Η περίπτωση των αγροτών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο κλάδος της γεωργίας – αλιείας – δασοκομίας. Και αυτό διότι έως και το 2013 ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου εμφανίζεται να είναι στα επίπεδα των 50.000 με μικρές αποκλίσεις ανά χρονιά. Από το 2014, ωστόσο, και έπειτα οι επιχειρήσεις του κλάδου εμφανίζονται να είναι δεκαπλάσιες, φτάνοντας το 2016 σε 528.780, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τους απασχολουμένους. Ο λόγος; Η υποχρέωση από το 2014 και μετά, και των αγροτών να υποβάλλουν φορολογική δήλωση, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια δεν ίσχυε, είχε ως αποτέλεσμα και την καταγραφή τους από την ΕΛΣΤΑΤ.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Μετάβαση στο περιεχόμενο