Μπορεί οι θεσμοί να μη θέλουν, προς το παρόν, να ανοίξουν το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων, αλλά αυτό ενδέχεται να γίνει μετά την τέταρτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση της χώρας μας, το Σεπτέμβριο.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα συντάξουν την αναθεωρημένη έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκθεση αυτή θα εμπεριέχει διαφορετικές παραδοχές σε σχέση με εκείνες που είχαν συμπεριληφθεί στην ανάλυση βιωσιμότητας του Αυγούστου 2018, με την οποία «κλείδωσαν» και οι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι έως το 2022.

Τι θα αλλάξει; Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει να κάνει με το προεξοφλητικό επιτόκιο που είχε υιοθετηθεί στην έκθεση βιωσιμότητας του χρέους Αυγούστου 2018 προκειμένου να υπολογιστούν οι μεσοπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας μας. Οι θεσμοί τοποθετούσαν το μέσο κόστος δανεισμού του Δημοσίου στο 5,2%, επίπεδα εξαιρετικά υψηλά σε σχέση με τα επίπεδα με τα οποία δανείζεται πλέον η Ελλάδα.

Χθες, το Δημόσιο δανείστηκε από τις αγορές με κόστος 1,9% για επτά χρόνια, ήτοι με το χαμηλότερο κόστος από τότε που η χώρα εκδίδει χρέος σε ευρώ. Παράλληλα, το μέσο κόστος των εκδόσεων με το οποίο έχει δανειστεί από την αρχή του 2019 το Ελληνικό Δημόσιο ξεπερνάει οριακά το 3%.

Αυτό το κόστος είναι αισθητά χαμηλότερο από εκείνο που προέβλεπαν οι θεσμοί ότι θα δανείζεται η Ελλάδα μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Αυτόματα, η παράμετρος αυτή, συνιστά μια σημαντική αλλαγή των σεναρίων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους.

Εφόσον, λοιπόν, η αναθεωρημένη ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους δείξει ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος είναι μεσοπρόθεσμα πολύ χαμηλότερες από αυτές που είχαν αρχικά προβλεφθεί, αυτό σημαίνει ότι θα προκύψει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος από εκείνον που αρχικά εκτιμούσαν οι θεσμοί.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα για τα οποία έχει δεσμευτεί η Ελλάδα μπορεί να αναθεωρηθούν προς τα κάτω, καθώς η εξυπηρέτηση του χρέους θα απαιτήσει μικρότερα ποσά στον ορατό ορίζοντα.

Αυτή η ανάλυση αναμένεται να γίνει από τους θεσμούς το φθινόπωρο και να επισημοποιηθεί το Νοέμβριο, οπότε θα έχει καταρτιστεί και το σχέδιο προϋπολογισμού του 2020.

Σε ποιο βαθμό η κυβέρνηση θα θέλει πολιτικά να παίξει αυτό το χαρτί θα φανεί τότε. Προϋπόθεση για μια θετική έκβαση στο ενδιάμεσο διάστημα, είναι η χώρα μας να έχει εφαρμόσει όλα όσα απορρέουν από την συμφωνία για το μεταμνημονιακό πλαίσιο εποπτείας.