ΣΕΒ: Τέσσερα κρίσιμα ζητήματα ταλανίζουν την επιχειρηματικότητα

Ανεπίλυτα παραμένουν κρίσιμα ζητήματα της επιχειρηματικότητας, παρά τις πολλές και σημαντικές ρυθμίσεις και βελτιώσεις που επιφέρει σε άλλα θέματα το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο αυτές τις ημέρες ήδη συζητείται στη Βουλή. Αυτό επισημαίνει σε χθεσινή ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), καλώντας την κυβέρνηση να διευθετήσει τα ανοικτά ζητήματα το συντομότερο δυνατόν.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, τα θέματα αυτά είναι: 1) Η πραγματική απλοποίηση των δομών και των διαδικασιών διαχείρισης και διάθεσης συγχρηματοδοτούμενων πόρων. 2) Ο εξορθολογισμός των επιβαρύνσεων σε επιχειρήσεις εισαγωγής ή/και κατασκευής ηλεκτρονικών τεχνικών μέσων. 3) Η λειτουργία των ταμείων επιχειρηματικών συμμετοχών με κανόνες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων και τη διάθεσή τους αυστηρά βάσει κανόνων ανταγωνισμού, ισότιμης μεταχείρισης επιχειρήσεων και πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. 4) Η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης, ένταξης και ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων που δίδονται βάσει του αναπτυξιακού νόμου (νόμος 4399/2016).

Από την άλλη, πάντως, ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο περιέχει σειρά ρυθμίσεων που είναι στη σωστή κατεύθυνση και οι οποίες υλοποιούν ορισμένες πάγιες θέσεις του ΣΕΒ και των μελών του για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας. Για τον ΣΕΒ, ενδεικτικά θέματα που αντιμετωπίζονται επί της αρχής θετικά από το νομοσχέδιο είναι τα εξής:

• Η ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία για το εμπορικό απόρρητο.

• Η απλοποίηση ρυθμίσεων για τα επιχειρηματικά πάρκα.

• Η εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανίας.

• Η εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Η αναμόρφωση κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

• Τα επενδυτικά κίνητρα για την εγκατάσταση στην Ελλάδα κέντρων κοινών υπηρεσιών μεγάλων πολυεθνικών ομίλων.

Ο ΣΕΒ, τέλος, χαρακτηρίζει καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το γεγονός ότι στο νομοσχέδιο ελήφθησαν σε σημαντικό βαθμό υπόψη οι διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν μεταξύ του αρμοδίων υπηρεσιών και του ΣΕΒ.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Μετάβαση στο περιεχόμενο