ΣΕΒ: Μείωση ανεργίας, αύξηση των θέσεων απασχόλησης

Αύξηση των θέσεων απασχόλησης, τόσο μερικής όσο και πλήρους επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων με βάση τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για το 2018.

Συγκεκριμένα το 2018 καταγράφεται αύξηση των θέσεων μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης κατά 26% σε σχέση με το 2014, ενώ η πλήρης απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 24%.

«Ενδιαφέρον έχει ότι αυξάνεται ο αριθμός των απασχολούμενων σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια, αν και γενικά όσο υψηλότερος ο μισθός τόσο μικρότερη η ποσοστιαία (και φυσικά η απόλυτη) αύξηση της απασχόλησης», τονίζει ο ΣΕΒ. Αναφορικά με τους μισθούς η ανάλυση του ΣΕΒ δείχνει μετά το 2014 τάση σχετικής σταθερότητας για το μέσο μισθό σε ένα εύρος Euro1.020-1.060 και ίσως με μια ελαφρά τάση αύξησης σε σχέση με το 2014.

Το δελτίο του ΣΕΒ περιλαμβάνει ειδική ανάλυση για τις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) σύμφωνα με την οποία ο κλάδος παράγει το 6% περίπου του ΑΕΠ της χώρας και δίνει δουλειά στο 4,7% των απασχολούμενων (περίπου 200 χιλ. άτομα). «Αναδύεται η εικόνα ενός δυναμικού κλάδου που ανανεώνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό, που χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, επιδιώκοντας να προσαρμοσθεί στις μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας», τονίζει ο ΣΕΒ.

Στις προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του περιλαμβάνεται η ίδρυση ειδικής ή γενικής γραμματείας εφοδιαστικής αλυσίδας στο Υπουργείο Ανάπτυξης που θα ασχολείται αποκλειστικά και οριζόντια με την υλοποίηση της στρατηγικής που έχει εκπονήσει το Εθνικό Συμβούλιο Logistics. Επίσης, fast-track διαδικασίες για τις επενδύσεις σε εμπορευματικούς κόμβους όπως και ευθυγράμμιση των όρων δόμησης και αδειοδότησης όλων των κέντρων αποθήκευσης και διανομής (ΚΑΔ) με τους αντίστοιχους του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού.

«Οι όροι που δόθηκαν στο Θριάσιο είναι απαραίτητο να επεκταθούν στο σύνολο των ΚΑΔ, αν θέλουμε ο κλάδος να στέκεται με αξιώσεις απέναντι στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Ενδεικτικά, οι όγκοι δόμησης των ΚΑΔ στην Ελλάδα παραμένουν περίπου 30% δυσμενέστεροι από τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, ενώ μόνο για να παραχωρηθεί το 35% του διαθέσιμου χώρου στο Θριάσιο χρειάστηκαν 11 προκηρύξεις, 3 διαγωνισμοί και περίπου 12 χρόνια», αναφέρει ο ΣΕΒ.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Μετάβαση στο περιεχόμενο