Νέα πνοή στο πρόγραμμα «Golden Visa» αναμένεται να δώσει η επέκταση του πέρα από την αγορά ακινήτων και σε επενδυτικά προϊόντα όπως ομόλογα και μετοχές, που θα τεθεί σε ισχύ από τη 1η Ιουλίου 2019. Παράγοντες της αγοράς, πάντως, αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ουσιαστική μεταβολή και αυτό διότι δεν θα επηρεάσει σημαντικά την βασική αγορά που παραμένει η Κίνα.

Οι Κινέζοι είναι οι βασικοί «πελάτες» του προγράμματος όπως φαίνεται και από τα στοιχεία: Από τις 4.154 άδειες διαμονής που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα οι 2.416 ή περίπου το 56% έχουν δοθεί σε πολίτη της Κίνας. Δεύτερη εθνικότητα που επιλέγει να πάρει «Golden Visa» στη χώρα μας αλλά με μεγάλη διαφορά από τους Κινέζους είναι οι Ρώσοι με μόλις 428 άδειες. Ακολουθούν οι Τούρκοι με 402 άδειες διαμονής και στη συνέχεια οι Λιβανέζοι με 122 άδειες.

Το πρόγραμμα αυξάνει τη δυναμική του χρόνο με τον χρόνο. Το 2018 εκδόθηκαν 1.399 άδειες διαμονής, ενώ κατά τη διάρκεια του 2017 είχαν εκδοθεί 961 και το 2016 εκδόθηκαν μόλις 583 άδειες. Αυτό όμως δεν είναι αναγκαστικό ότι θα συνεχιστεί, ειδικά αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις της αγοράς για μειωμένη κίνηση από την Κίνα στην αγορά ακινήτων τους τελευταίους μήνες.

Όπως σημειώνουν έμπειροι μεσίτες στο insider.gr από τα τέλη Νοεμβρίου έχει πέσει πολύ η κίνηση των Κινέζων στη χώρα μας, ενώ πολλοί αποδίδουν αυτή την εξέλιξη τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό και στην αρνητική δημοσιότητα που έλαβε η χώρα μας μετά την υπόθεση της εταιρείας Destiny του Ευάγγελου Παπαευαγγέλλου και της πώλησης ακινήτων μέσω POS. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως οι Κινέζοι δεν αγοράζουν ακόμη σπίτια με κύριο στόχο την Golden Visa. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το πρώτο τρίμηνο του 2019 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 262 ξένοι επενδυτές αυξάνοντας σε 4.154 τις άδειες που έχουν δοθεί από την έναρξη του προγράμματος.

Η επέκταση του προγράμματος χορήγησης άδειας διαμονής εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει νέες προοπτικές στην ελληνική αγορά, ειδικά αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσουν που θέλουν φέτος να παρουσιάζονται σημάδια «κόπωσης» στους ρυθμούς έκδοσης αδειών διαμονής. «Το πρόβλημα είναι ότι οι Κινέζοι έχουν μια αποστροφή στα “χαρτιά” και προτιμούν να αγοράζουν σπίτια», σημειώνει έμπειρός σύμβουλος που έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις Κινέζων επενδυτών στη χώρα μας.

Οι αλλαγές του ν. 4605/2019

Ο νόμος 4605/2019  που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 1η Απριλίου 2019 επεκτείνει το πρόγραμμα άδειας διαμονής σε όσους πολίτες προσχωρήσουν σε:

α) Αγορά μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων με την εισφορά του κεφαλαίου τουλάχιστον 400.000 ευρώ κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου επιχειρήσεων με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα που είναι εισηγμένες στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

β) Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον σε Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), η οποία επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητα στην Ελλάδα για απόκτηση μετοχών κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

γ) Εισφορά κεφαλαίου τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση μετοχών ή σε αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (ΑΚΕΣ) για απόκτηση μεριδίων εφόσον οι παραπάνω οργανισμοί έχουν ως σκοπό επενδύσεις αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή/και εγκατάσταση στην Ελλάδα.

δ) Αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγορά τρία τουλάχιστον χρόνια, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα.

ε) Προθεσμιακές καταθέσεις σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Οι καταθέσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 400.000 ευρώ, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με πάγια εντολή ανανέωσης.

στ) Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται ήδη στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Σε αυτή την περίπτωση η αξία κτήσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 800.000 ευρώ.

ζ) Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και επενδύει αποκλειστικά σε κινητές αξίας (μετοχές και εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου) που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται ήδη στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Το ύψος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.

η) Αγορά μεριδίων ή μετoχών αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων (π.χ. εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών) ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.