Επικαιρότητα

Πώς γίνεται η εκκαθάριση εισφορών για παράλληλα απασχολούμενους και μπλοκάκια

Οδηγίες για την εκκαθάριση των εισφορών δίνει εγκύκλιος του υπουργείου εργασίες για δύο κατηγορίες ασφαλισμένων.

Α) τους  μισθωτούς που έχουν παράλληλα Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκι) ή δηλώνουν εισόδημα από αγροτικές δραστηριότητες.

Β) τα μπλοκάκια που ασφαλίζονται ως οιονεί μισθωτοί και η καταβολή των εισφορών επιμερίζεται μεταξύ των ασφαλισμένων και των εργοδοτών (αρθ.39 παρ. 9). Υπενθυμίζουμε ότι ενώ για τους αμιγώς ελεύθερους επαγγελματίες η εκκαθάριση έχει ολοκληρωθεί από τον Μάιο,  για αυτές τις δύο κατηγορίες ολοκληρώθηκε αυτές τις ημέρες.

Από αυτούς οι 162.000 έχουν χρεωστικά ειδοποιητήρια, ενώ οι 69.600  θα λάβουν επιστροφές, καθώς έχουν πιστωτικά ειδοποιητήρια (το 2016 είχαν χαμηλότερο εισόδημα από το 2015). Άλλοι 110.000 έχουν μηδενικά εκκαθαριστικά, καθώς δεν υπήρξε μεταβολή στο εισόδημά τους.

Όσοι έχουν χρεωστικό υπόλοιπο θα κληθούν να καταβάλλουν τις έξτρα εισφορές του 2017 σε 5 δόσεις. Αντιθέτως, όσοι διαπίστωσαν πως έχουν πιστωτικό υπόλοιπο επειδή κατέβαλλαν επιπλέον ποσό, αυτό τους επιστρέφεται αυτόματα εντός 2μήνου, εκτός εάν υποβάλλουν αίτημα να μείνει το ποσό ως πιστωτικό υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, αν πρόκειται για ποσό από 50,01 ευρώ και άνω, μπορεί  να παραμείνει στο λογαριασμό τους, προκειμένου  να συμψηφιστεί με εισφορές επόμενων μηνών. Αν πρόκειται για πιστωτικό υπόλοιπο έως 50 ευρώ, θα συμψηφιστεί με επόμενη τρέχουσα εισφορά. Εάν υπάρχουν καθυστερούμενες εισφορές του 2018, αυτές εξοφλούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο.

Ειδικά για τα μπλοκάκια του άρθρου 39. παρ. 9 η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι παρά τον επιμερισμό των εισφορών, εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ως εκ τούτου εφαρμόζονται για την εκκαθάριση των εισφορών στα μπλοκάκια που ασφαλίζονται ως οιονεί γι αυτούς οι αντίστοιχες προβλέψεις ως προς το ανώτατο και κατώτατο πλαφόν μηνιαίου εισοδήματος. Συνεπώς:

Για τα μπλοκάκια του άρθρου 39 παρ. 9:

·         Ελέγχεται αν υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου ασφαλιστέου εισοδήματος που είναι 5.860 ευρώ το μήνα. Αν έχουν καταβληθεί εισφορές επί υψηλότερου εισοδήματος, το επιπλέον ποσό επιστρέφεται.
·         Αν έχουν καταβάλει χαμηλότερη εισφορά από την προβλεπόμενη ελάχιστη (με πλαφόν εισοδήματος τα 586 ευρώ για άνω 5ετίας και 410 ευρώ για κάτω 5ετίας) η διαφορά πρέπει να καταβληθεί από τον ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ.
·         Επίσης, πρέπει να εισπραχθεί η εισφορά των 10 ευρώ για τον Λογαριασμό Ανεργίας Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Η οφειλή εξοφλείται σε 5 δόσεις.
·         Για μήνες που δεν έχουν υποβληθεί ΑΠΔ ο ασφαλισμένος καταβάλει εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου.

Για τους παραλλήλως απασχολούμενους διευκρινίζεται ότι:

·         ελέγχεται σε μηνιαία βάση εάν ασκήθηκε ταυτόχρονα μισθωτή και μη μισθωτή απασχόληση, ανεξάρτητα εάν τα ένσημα είναι 25 το μήνα.
·         λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες ΑΠΔ του 2017 και το εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας το 2016.
·         εισφορά ανεργίας εισπράττεται μόνο από τη μισθωτή απασχόληση.
·         Αν υπάρχει εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα μικρότερο των €4.923,12 ετησίως, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών.
·         Η εισφορά για ΛΑΕ δεν καταβάλλεται, εφόσον έχει καταβληθεί εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ

Source:newmoney
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *