Επικαιρότητα

Η MYTILINEOS δημιουργεί προστιθέμενη αξία ίση με το 0,6% του συνολικού ΑΕΠ

Μελέτη που αναλύει το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα που προκύπτει στη χώρα από όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της MYTILINEOS (Μεταλλουργία, Ηλεκτρική Ενέργεια – Εμπορία Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένα έργα και υποδομές) και εκτείνεται από την προμήθεια πρώτων υλών και την παραγωγή μέχρι την τελική διάθεση και το τέλος του κύκλου της ζωής των προϊόντων έδωσε στη δημοσιότητα η επιχείρηση.

Σύμφωνα με τη μελέτη η συνολική συνεισφορά της MYTILINEOS στην ελληνική οικονομία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία:

– δημιουργεί προστιθέμενη αξία ύψους 1,06 δισ. ευρώ ίση με το 0,6% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας,

-για κάθε 1 ευρώ άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας, δημιουργούνται επιπλέον 1,36 ευρώ προστιθέμενης αξίας στην εθνική οικονομία.

-Η συνολική συνεισφορά σε επίπεδο φόρων από τη δραστηριότητα της εταιρείας ανέρχεται σε 244 εκατ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 0,3% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους

-για κάθε 1 ευρώ άμεσων φόρων της MYTILINEOS οι άμεσοι και έμμεσοι προμηθευτές της καταβάλλουν περισσότερα από 4 ευρώ φόρων ως αποτέλεσμα της συνεργασίας τους με την εταιρεία.

-ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS καλύπτει το 30% της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τον κλάδο της Μεταλλουργίας στην Ελλάδα

-ο Τομέας Ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS καλύπτει το 8% της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα

Σε σχέση με την συνολική συνεισφορά της MYTILINEOS από τη δραστηριότητα της στην εγχώρια απασχόληση αναφέρεται ότι:

-υποστηρίζει συνολικά 13.598 θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στο 0,4% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα,

-από κάθε άμεση θέση εργασίας της εταιρείας υποστηρίζονται 5 επιπλέον θέσεις απασχόλησης στην ελληνική οικονομία,

-το εισόδημα που προκύπτει από τις θέσεις αυτές υποστηρίζει πλήρως ή μερικώς 31.275 πολίτες

-ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS υποστηρίζει συνολικά 6.679 θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στο 12% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου της Μεταλλουργίας στην Ελλάδα.

-ο Τομέας Ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS υποστηρίζει 3.638 θέσεις εργασίας καλύπτοντας το 6% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου της Ενέργειας στην Ελλάδα.

Source:zougla
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *