Επικαιρότητα

Μειώστε την φορολογία προτείνει το ΔΝΤ

Το ταμείο προβλέπει για το 2019 επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,4 % του ΑΕΠ έναντι 2,1% του ΑΕΠ για το 2018. “Οδηγοί” οι εξαγωγές και ιδιαίτερα ο τουρισμός.

Την μείωση της φορολογία επιχειρήσεων και την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για να καλυφθεί η αύξηση του μισθολογικού κόστους ζητά το ΔΝΤ μετά την δεύτερη αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε στην Αθήνα προβλέποντας παράλληλα ανάπτυξη 2,4% του ΑΕΠ επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,5% του ΑΕΠ και άνετη αποπληρωμή των υποχρεώσεων του χρέους.

Συγκεκριμένα το ΔΝΤ προβλέπει για το 2019 επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,4 % του ΑΕΠ έναντι 2,1% του ΑΕΠ για το 2018, με οδηγούς τις εξαγωγές και ιδιαίτερα ο τουρισμός, και η κατανάλωση (υποστηριζόμενη από τη μειωμένη ανεργία και την αυξημένη εμπιστοσύνη) είναι οι οδηγοί προς αυτή την κατεύθυνση. ¨Όπως τονίζεται, η ανάκαμψη των ιδιωτικών καταθέσεων επέτρεψε την περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων ελέγχου των ροών κεφαλαίου (CFM). Εντούτοις, η αύξηση των επενδύσεων παραμένει άτονη, λόγω των υψηλών επιδράσεων βάσης και το -ακόμη- αδύναμο επενδυτικό κλίμα.

Έχοντας ενσωματώσει στην γνώμη του την πρόθεση για αύξηση του κατώτερου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου το Ταμείο τονίζει ότι θα πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι μεταρρυθμίσεις σε όλα τα παιδία ώστε να ην υπάρχει απώλεια ανταγωνιστικότητας από τις αυξήσεις των μισθών .

Στο θέμα των κόκκινων δανείων σημειώνει ότι θα πρέπει οι αρχές να επεξεργαστούν με προσοχή τον διάδοχο του καθεστώτος του νόμου Κατσέλη Σταθάκη αλλά και το σχέδιο παροχής κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες για την δυναμική εκκαθάριση των κόκκινων δανείων αλλά θα πρέπει να υπολογιστεί προσεκτικά το κόστος και για τις τράπεζες αλλά και το δημόσιο .

Δημοσιονομικά τονίζει ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα πιο φιλικό στην ανάπτυξη πλαίσιο με μείωση των φόρων σε εισοδήματα και κέρδη ενώ θα πρέπει να υπάρξει και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του κόστους που μπορεί να προκύψει από δικαστικές αποφάσεις

Σημειώνει πάντως από η ικανότητα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους είναι υψηλή καθώς οι χρηματοδοτικές ανάγκες είναι μέτριες ενώ η Ελλάδα προβλέπει ότι μπορεί να πετύχει τους υψηούς δημοσιονομικούς στόχους που έχει αναλάβει σε συνεννόηση με τους Ευρωαπίους δανειστές της .

Αυξημένοι οι εξωτερικοί κίνδυνοι

Παρόλα αυτά το Ταμείο τονίζει ότι , οι εξωτερικοί κίνδυνοι (όπως μια ενδεχόμενη επιδείνωση της ανάπτυξης των εμπορικών εταίρων, μια ενδεχόμενη απότομη συστολή των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών συνθηκών, και μια επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου) θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τις εξαγωγές και την ανάπτυξη. Οι επενδύσεις και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας θα μπορούσαν να αποδυναμωθούν από την μεταρρυθμιστική κόπωση (ή την ανατροπή μεταρρυθμίσεων) στο πλαίσιο ενός έτους εκλογών. Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι προκύπτουν από δικαστικές υποθέσεις σε εξέλιξη, ενώ οι τράπεζες παραμένουν ευαίσθητες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες χρηματοδότησης.

Source:news247
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *