Επικαιρότητα

Κ. Mυλωνάς (Adecco): Τα σημεία – κλειδιά για να βρει κανείς δουλειά σήμερα

Αυξάνεται διαχρονικά το ποσοστό των εργαζομένων που έχει βρεθεί έστω και μια φορά εκτός της αγοράς εργασίας, ενώ η απασχόληση στην Ελλάδα δεν αυξάνεται. Αυτά είναι δύο από τα συμπεράσματα της έρευνας της Adecco «Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2018», στο πλαίσιο της οποίας, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος Adecco Ελλάδας καταγράφει τις απόψεις των εργοδοτών και των στελεχών που συμμετέχουν στην επιλογή προσωπικού για την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα το 64% των εργαζομένων έχει βρεθεί έστω και μια φορά εκτός εργασίας, ενώ κλειδιά για τη μείωση του χρόνου αναμονής είναι η διατήρηση της επαφής του εργαζομένου με την αγορά και οι στοχευμένες ενέργειες αναζήτησης. Αντίθετα όσο περισσότερο παραμένει ένας εργαζόμενος εκτός αγοράς εργασίας τόσο δυσκολότερη γίνεται η επανένταξή του. Υποψήφιοι για τις κενές θέσεις εργασίας δεν είναι μόνο οι άνεργοι αλλά και το 58% των εργαζομένων οι οποίοι επίσης ψάχνουν μια αλλαγή δουλειάς.

Επίσης παρατηρείται για πρώτη φορά μείωση των υποψηφίων για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, αφού φτάνει το 22% από 33% το 2017 και 11% το 2015.

Όπως κάθε χρόνο, η έρευνα εξέτασε στοχευμένα τη γνώμη στελεχών που συμμετέχουν στην επιλογή προσωπικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ φέτος εστίασε, μεταξύ άλλων, στην καταγραφή του βαθμού στον οποίο οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα ενθαρρύνουν την ισότητα και τη διαφορετικότητα για να προσελκύσουν ή να διατηρήσουν τα ταλέντα με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ερευνών LMG σε συνεργασία με την H+K Strategies, για λογαριασμό της Adecco, με την μεθοδολογία CAWI (Computer Aided Web Interviewing), και απευθύνθηκε στοχευμένα σε στελέχη που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία επιλογής προσωπικού (δείγμα 112 ατόμων).

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Adecco Ελλάδας, σχολίασε σχετικά: «Με την ολοκλήρωση και του δεύτερου μέρους της έρευνας “Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα” για το 2018, έχουμε μια συνολική εικόνα για το πώς βλέπουν την κατάσταση στην αγορά εργασίας τόσο οι υποψήφιοι και οι εργαζόμενοι, όσο και οι εργοδότες. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι ραγδαίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα καθιστούν την ελληνική αγορά ιδιαιτέρως ανταγωνιστική και γεμάτη προκλήσεις. Στο περιβάλλον αυτό, οι υποψήφιοι αλλά και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς σε εγρήγορση και να επενδύουν στην ανάπτυξη «ταλέντων», ώστε να αποκτούν ή να αναπτύσσουν στον επιθυμητό βαθμό τις απαραίτητες για τους εργοδότες δεξιότητες και ικανότητες που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν.

Η αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα οι υποψήφιοι διαθέτουν και αυτά που οι επιχειρήσεις αναζητούν είναι εμφανής και ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ίδιοι οι υποψήφιοι συνεχίζουν να μην αναγνωρίζουν πως έχουν «έλλειμμα» στις επιθυμητές δεξιότητες. Τέλος, σύμφωνα με τη γνώμη των επαγγελματιών, οι εταιρείες βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση όσον αφορά στην ενθάρρυνση της ισότητας και της διαφορετικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι βρισκόμαστε στο επιθυμητό σημείο. Χαρακτηριστικό είναι πως κατά τη γνώμη των υποψηφίων και των εργαζομένων υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης στο πεδίο αυτό».

Δεξιότητες και Ικανότητες

Βασικό πεδίο διερεύνησης αποτέλεσε και φέτος η αντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι και οι υποψήφιοι με αυτές που αναζητούν οι επιχειρήσεις. Ως πρώτο βασικό εύρημα της έρευνας καταγράφεται η πεποίθηση των εργοδοτών ότι οι δεξιότητες και οι ικανότητες του υφιστάμενου προσωπικού δεν ανταποκρίνονται πλήρως αλλά μόνο μερικώς στις σημερινές ανάγκες. Κατά την άποψη των υπευθύνων στελέχωσης, φαίνεται να υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που μπορούν να προσφέρουν οι υποψήφιοι και σε εκείνα που έχει ανάγκη η αγορά.

Διερευνώντας την «απασχολησιμότητα» σήμερα, η έρευνα κατέγραψε τις τάσεις στην αναζήτηση προσωπικού τη δεδομένη περίοδο, καθώς και το «προφίλ» των υποψηφίων, όπως το περιγράφουν οι υπεύθυνοι επιλογής προσωπικού.

Ειδικότερα, παρατηρείται σημαντική αύξηση των εταιρειών που ενδιαφέρονταν να στελεχώσουν κάποιο τμήμα τους κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2017 (70%, δηλαδή πάνω από τα 2/3, τον Νοέμβριο του 2018 – 53% κατά την περίοδο διεξαγωγής της περσινής έρευνας). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ο χρόνος αναζήτησης του κατάλληλου στελέχους εξακολουθεί να ξεπερνά τον 1 μήνα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνει τους 3 μήνες.

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες και τους εργοδότες, κατά την αναζήτηση υποψηφίων για τη στελέχωση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, διαπιστώθηκε έλλειμμα δεξιοτήτων σε όσους δήλωσαν ενδιαφέρον για τις θέσεις, σε σχέση με τις ικανότητες και τις δεξιότητες που αυτές απαιτούσαν. Η σκιαγράφηση του ιδανικού υποψηφίου για μία θέση περιλαμβάνει χαρακτηριστικά, όπως εργασιακό ήθος (ποσοστό 82% των επαγγελματιών συμφωνούν ότι είναι μία δεξιότητα απαραίτητη), ικανότητα εργασίας σε ομάδα (ποσοστό 61%), επικοινωνιακές ικανότητες (ποσοστό 57%) και ευελιξία/ προσαρμοστικότητα (ποσοστό 54%). Η ανάληψη πρωτοβουλιών είναι μία δεξιότητα η σημασία της οποίας φαίνεται να αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο (ποσοστό 37% σε σύγκριση με ποσοστό 22% το 2017).

Ο βαθμός κατά τον οποίο οι υποψήφιοι διέθεταν τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι χαμηλότερος του προσδοκώμενου από τους εργοδότες.

Ως επακόλουθο, η έλλειψη ατόμων με τα απαιτούμενα προσόντα, σε συνδυασμό με την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας, αποτελούν τους λόγους που αναφέρονται πιο συχνά σαν εμπόδια για την κάλυψη συγκεκριμένης θέσης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην έρευνα του 2017 υπήρχαν και αναφορές για έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά του υποψηφίου, αν και λιγότερο συχνές, ενώ φέτος (2018) ως 3ος σε συχνότητα αναφοράς λόγος δυσκολίας κάλυψης θέσεων αναφέρεται πως είναι οι μη ελκυστικού όροι και προϋποθέσεις για τον υποψήφιο.

Σχετικά με τον Όμιλο Adecco

Ο όμιλος Adecco είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στον τομέα της παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως. Κάθε μέρα προσφέρουμε σε περισσότερους από 700.000 ανθρώπους σε όλον τον κόσμο εργασία. Με περισσότερους από 33.000 εργαζομένους σε 60 χώρες μετασχηματίζουμε τον κόσμο της εργασίας μέρα με τη μέρα. Οι συνάδελφοι μας καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών-πελατών μας σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και ταλέντου, ώστε να μπορούν να πετυχαίνουν σε μία παγκόσμια οικονομία που διαρκώς μεταβάλλεται. Ως εταιρεία Fortune Global 500, δίνουμε το παράδειγμα και δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, ενώ προωθούμε την επιχειρηματική καινοτομία. Η κουλτούρα της εταιρείας μας, που έχει στο επίκεντρο την κοινωνική ένταξη, τη δικαιοσύνη και την ομαδικότητα, ενδυναμώνει ανθρώπους, οργανισμούς και οικονομίες, ενώ ταυτόχρονα χτίζει καλύτερες κοινωνίες. Αυτές οι αξίες βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους και τους εργαζομένους μας, που μας έφεραν στη 2η θέση της κατάταξης Great Place to Work®  στη λίστα World’s Best Workplaces 2017. Δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον εργασίας για όλους.

Ο Όμιλος Adecco έχει έδρα στη Ζυρίχη. Η εταιρεία Adecco Group AG είναι εταιρεία με μητρώο στην Ελβετία (ISIN: CH0012138605) και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο SIX Swiss Exchange στην Ελβετία. Ο Όμιλος αποτελείται από 9 κύρια brands: Adecco, Modis, Badenoch & Clark, Spring Professional, Lee Hecht Harrison, Pontoon, Adia, YOSS και General Assembly.

Ο όμιλος Adecco στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος Adecco ιδρύθηκε το 2000 και έχει ως σήμερα αναπτύξει δίκτυο υποκαταστημάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής και τη Θεσσαλονίκη για να καλύπτει άμεσα τις ανάγκες των εταιρειών-πελατών τόσο στα δύο αυτά αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια. Ο Όμιλος Adecco Ελλάδος αποτελείται από 3 brands: Adecco, Atlas και Lee Hecht Harrison.

Source:mononews
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *