«Γυρίζουν σελίδα» τα Σκόπια: Ξηλώνονται πινακίδες, αλλάζουν σφραγίδες και χαρτονομίσματα

Η «Βόρεια Μακεδονία» μπαίνει σε μια νέα εποχή.

Από χθες η σημαία της πρώην πΓΔΜ κυματίζει στο κτήριο του ΝΑΤΟ, αφού αποτελεί και επίσημα μέλος της, ενώ αλλάζουν όλα και στα επίσημα έγγραφα της χώρας.

Χθες Τρίτη συνεδρίασε  η σχετική ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί στα Σκόπια και έλαβε αποφάσεις σχετικά με την σήμανση των πινακίδων στις συνοριακές διαβάσεις , τα ταξιδιωτικά έγγραφα , τις πινακίδες κυκλοφορίας, την αλλαγή των πινακίδων στις δημόσιες υπηρεσίες, την αλλαγή των εγγράφων αλληλογραφίας , των χαρτονομισμάτων , την σήμανση στους αυτοκινητόδρομους και την αντικατάσταση και αφαίρεση μνημείων.

Οι πινακίδες και η σήμανση, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, θα πρέπει να έχουν αλλάξει εντός τεσσάρων μηνών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

  • Όλα τα ιδρύματα θα αλλάξουν τις ψηφιακές εγγραφές (λογότυπα, μνημόνια, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιστοσελίδες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κλπ) σε διάστημα τριών ημερών.
  • Όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να τροποποιήσουν κατάλληλα τα υπομνήματα, το έντυπο υλικό, και τους φακέλους σε διάστημα δύο εβδομάδων.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών, θα αντικαταστήσει τις πινακίδες του υπουργείου, καθώς και τις σφραγίδες και τα επιστολόγραφα μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, και εντός τριών εβδομάδων στις διπλωματικές και προξενικές αποστολές.
  • Το υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να αρχίσει να εκδίδει νέες πινακίδες κυκλοφορίας σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Ως μεταβατική λύση, το υπουργείο Εσωτερικών θα εξασφαλίσει αυτοκόλλητα που θα φέρουν το σήμα «NMK» για τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων.
  • Το υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να λάβει μέτρα και να προβεί σε δραστηριότητες για την εφαρμογή μιας λύσης κατά τη μεταβατική περίοδο έως ότου δημιουργηθούν τεχνικές προϋποθέσεις για την έκδοση νέων ταξιδιωτικών εγγράφων. Η έκδοση των νέων διαβατηρίων θα πρέπει να ξεκινήσει από τα τέλη του 2019.
  • Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, κατά την έξοδο ή την είσοδο στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ατα υφιστάμενα διαβατήρια ή σε αυτά που θα εκδοθούν την μεταβατική περίοδο θα τοποθετείται μια σφραγίδα με την οποία θα διευκρινίζεται ότι τα διαβατήρια αυτά ανήκουν στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
  • Τα πρώτα νέα χαρτονομίσματα με το νέο όνομα της Εθνικής Τράπεζας θα μπορούσαν να τυπωθούν στις αρχές του 2020. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αντικατασταθούν πλήρως εντός πέντε ετών το αργότερο από την έναρξη του σχετικού κεφαλαίου της ΕΕ.
  • Μέσα σε έξι μήνες θα πρέπει να γίνει η αναθεώρηση και ο έλεγχος της κατάστασης των μνημείων, των δημοσίων κτηρίων και υποδομών, και εάν αναφέρονται στην αρχαία ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό ως μέρος της ιστορικής κληρονομιάς της Ελλάδα, θα ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και δραστηριότητες.
  • Εντός έξι μηνών, θα πρέπει να αφαιρεθούν τα σύμβολα από την προηγούμενη εθνική σημαία που βρίσκονται σε ολόκληρο τον δημόσιο χώρο και είναι προς δημόσια χρήση. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα εξαιρούνται.
Source:reader
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *