Γυναίκες στην εξουσία θέλουν οι Ελληνες

Να δουν μια γυναίκα να εκλέγεται στην περιοχή τους σε θέση πολιτικής ευθύνης επιθυμούν στη μεγάλη πλειονότητά τους οι πολίτες στην Ελλάδα. Αυτό προέκυψε στην πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε, με την ευκαιρία των πολλαπλών φετινών εκλογικών αναμετρήσεων και της εφαρμογής της ποσόστωσης (τουλάχιστον 40%) στις υποψηφιότητες, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για τη διερεύνηση των αντιλήψεων για θέματα συμμετοχής γυναικών σε δομές λήψης αποφάσεων. Μάλιστα, το 85,6% των γυναικών, αλλά και το 73,1% των ανδρών υποστηρίζουν ότι μια γυναίκα μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του πρωθυπουργού, ενώ αντίστοιχα το 80,7% των γυναικών και το 71,3% των ανδρών θεωρούν ότι κάλλιστα θα μπορούσε μια γυναίκα να αναδειχθεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Για του λόγου το ασφαλές, πάνω από το 60% των ανδρών και γυναικών που απάντησαν στην έρευνα έχουν ψηφίσει γυναίκες στις εθνικές, δημοτικές, περιφερειακές εκλογές και στις ευρωεκλογές. Το 72%, μάλιστα, θεωρεί ότι υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας εάν δεν συμμετέχουν οι γυναίκες στην πολιτική.

Πάντως, η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών (89,1%) δεν έχει σκεφθεί την ενασχόληση με την πολιτική. Η στάση της οικογένειας (συζύγου/συντρόφου και άλλων μελών) αναγνωρίζεται ως ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για την πολιτική συμμετοχή των γυναικών. Οι άνδρες, στη μεγάλη τους πλειονότητα (87,4%), δηλώνουν ότι θα ήταν υποστηρικτικοί στην απόφαση της συντρόφου τους να ασχοληθεί με τα κοινά. Το 57%, μάλιστα, δηλώνει ότι θα το επιθυμούσε (περισσότερο για τον Δήμο και όχι τόσο για τη Βουλή).

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διεξήχθη σε 1.201 άτομα πανελλαδικά τον Απρίλιο του 2019 (47,2% άνδρες, 52,8% γυναίκες, από όλο το πολιτικό φάσμα), τα βασικότερα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στην προσπάθεια εκλογής τους είναι ότι αντιμετωπίζονται με δυσπιστία λόγω του φύλου τους (52,8%), ότι η πολιτική είναι ανδροκρατούμενο περιβάλλον (41,5%), ότι δεν έχουν χρόνο να αφιερωθούν στον προεκλογικό αγώνα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων (25,5%) και ότι δεν υποστηρίζονται από το κόμμα τους (21,9%). Απαντώντας ελεύθερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά που καθιστούν μια γυναίκα αποτελεσματική στην πολιτική, οι ερωτώμενοι έκαναν λόγο για τη δυναμικότητα και την αποφασιστικότητά τους (56,9%), για τις γνώσεις, τις ικανότητες και τα προσόντα τους (30,4%), την οξυδέρκειά τους (25,1%), αλλά και την εντιμότητα, τη δικαιοσύνη, την εργατικότητα και την ευαισθησία τους.

Τα έμφυλα στερεότυπα βέβαια καλά κρατούν. Οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι οι άνδρες πολιτικοί είναι πιο αποτελεσματικοί στους τομείς της εθνικής ασφάλειας (50,5%) και της δημόσιας τάξης (41,3%), όπως επίσης στον αγροτικό τομέα (38,2%) και στην εξωτερική πολιτική (29,4%), ενώ οι γυναίκες πολιτικοί αναγνωρίζονται ως πιο αποτελεσματικές στα θέματα πολιτισμού (39,6%), στα ζητήματα ισότητας φύλων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων (37,4%), όπως επίσης στον τομέα του τουρισμού (35,8%) και στην κοινωνική πρόνοια (33,6%). Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι ένα σημαντικό ποσοστό, 45,5%, των πολιτών θεωρούν ότι στο μέλλον δεν θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των γυναικών στις δομές λήψης αποφάσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο