Γιάννης Ζερβός: Επιθεώρηση σε λιμενικές υποδομές των Σφακίων

Σε συνέχεια της από 19 Νοεμβρίου 2019, υπογραφείσας σύμβασης, μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων και της εταιρείας «Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε.» για την εκπόνηση των «Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμενικών Υποδομών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σφακίων», κλιμάκιο της Τεχνική Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, παρουσία και του προέδρου Γιάννη Ζερβού, μετάβηκε με ομάδα μελετητών, παρουσία και εκπροσώπου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σφακίων, στις περιοχές Σκαλωτή Σφακίων και Φραγκοκάστελλο Σφακίων για επιτόπια επιθεώρηση των εκεί υφιστάμενων λιμενικών υποδομών.

Κατά την επίσκεψη έγινε επι τόπου αυτοψία καθώς και υποβρύχια επιθεώρηση, από ομάδα δυτών του μελετητή και συζητήθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές. Εξετάσθηκαν στοιχεία και συζητήθηκαν προτάσεις σχετικά με τα προβλεπόμενα σε κάθε περιοχή έργα, με σκοπό την ένταξη αυτών στις προς εκπόνηση Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατή η προγραμματισμένη μετάβαση στις περιοχές Αγία Ρουμέλη και Λουτρό Σφακίων, οι λιμενικές υποδομές των οποίων περιλαμβάνονται επίσης στις προς εκπόνηση ΜΠΕ.

Source:hania
Μετάβαση στο περιεχόμενο