Επικαιρότητα

«Φωτιά» για την ελληνική βιομηχανία τα τιμολόγια ρεύματος

Τεράστιο είναι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνουν οι μεγάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα σε σχέση με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκά κράτη.

Οι ελληνικές ενεργοβόρες βιομηχανίες επεξεργάστηκαν τα στοιχεία έρευνας της PwC που διενήργησε για λογαριασμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας του Βελγίου και η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αναλυθούν οι πολιτικές και ο τρόπος διαμόρφωσης των τιμών συγκριτικά με τις γειτονικές αγορές της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Γαλλίας.

Τα στοιχεία αυτά επεξεργάστηκαν στελέχη εγχώριων βιομηχανιών εντάσεως, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως το σύνολο των ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων χρεώσεων που πληρώνουν είναι υψηλότερο έως και 80% σε σχέση με τις προαναφερόμενες χώρες.

Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ως επί το πλείστον είναι και εξαγωγικές. Δυσκολεύονται «να παίξουν στα ίσα» τις άλλες ευρωπαϊκές, λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας.

Η μελέτη της PwC επισημαίνει τις κυβερνητικές πολιτικές χωρών της Ε.Ε. να ενισχύουν το μέρος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και των φόρων, με στόχευση τις βιομηχανίες έντασης. Κάτι που συμβαίνει στις εξεταζόμενες χώρες, δηλαδή σε Γερμανία, Ολλανδία και Γαλλία. Η PwC κάνει λόγο για «κυβερνητικές παρεμβάσεις» μέσα από «πολύπλοκες τιμολογήσεις» που έχουν στόχο να μειώσουν το βάρος της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τα κόστη δικτύου, τους φόρους και τα τέλη. Σημειώνεται επίσης πως οι κυβερνητικές παρεμβάσεις των κρατών της Κεντρικής Ευρώπης δεν ξεφεύγουν από το πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών της Ε.Ε.

Αξίζει, όμως να παρουσιαστούν, με βάση τα στοιχεία που συνέλεξαν ελληνικές βιομηχανίες, τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για μεγάλες βιομηχανίες με κατανάλωση άνω των 200.000 MWh. Σύμφωνα με αυτά, οι ελληνικές επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβότερο κατά 80% ρεύμα σε σχέση με τις γερμανικές, υψηλότερο κατά περίπου 60% συγκριτικά με τις γαλλικές, 70% έναντι των ολλανδικών και κατά 33% συγκριτικά με τις βελγικές.

Αναλυτικά:

Βέλγιο

Ανταγωνιστικό σκέλος: 38 ευρώ ανά MWh

Δίκτυο: 4,6 ευρώ ανά MWh

Τέλη: 7,1 ευρώ ανά MWh

Σύνολο: 49,7 ευρώ ανά MWh.

Γαλλία

Ανταγωνιστικό σκέλος: 38,2 ευρώ ανά MWh

Δίκτυο: 0,8 ευρώ ανά MWh

Τέλη: 3,2 ευρώ ανά MWh

Σύνολο: 42,2 ευρώ ανά MWh.

Γερμανία

Ανταγωνιστικό σκέλος: 31,3 ευρώ ανά MWh

Δίκτυο: 2,5 ευρώ ανά MWh

Τέλη: 3,2 ευρώ ανά MWh

Σύνολο: 37 ευρώ ανά MWh.

Ολλανδία

Ανταγωνιστικό σκέλος: 36,1 ευρώ ανά MWh

Δίκτυο: 2,8 ευρώ ανά MWh

Τέλη: 0,5 ευρώ ανά MWh

Σύνολο: 39,4 ευρώ ανά MWh

Ελλάδα

Με βάση τις εκπτώσεις όγκου 8% και συνέπειας 7% που πληρώνει μία ελληνική βιομηχανία με το προαναφερόμενο προφίλ κατανάλωσης, η δομή του τιμολογίου που προκύπτει είναι:

Ανταγωνιστικό σκέλος: 54,6 ευρώ ανά MWh

Δίκτυο: 2,5 ευρώ ανά MWh

Τέλη: 9,31 ευρώ ανά MWh (ΥΚΩ 4,14 ευρώ, ΕΤΜΕΑΡ 2,47 ευρώ και ΕΦΚ 2,7 ευρώ ανά MWh).

Σύνολο: 66,41 ευρώ ανά MWh.

Source:euro2day
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *