Επικαιρότητα

Η ΦΑΓΕ χάνει το momentum του Greek Yogurt

Συνεχίσθηκε και το πρώτο τρίμηνο η πτώση στις πωλήσεις της ΦΑΓΕ, η οποία έχασε το 5,1% του όγκου των πωλήσεων της και το 13,1% της αξίας αυτών, με αποτέλεσμα αυτές να περιοριστούν στα 127,9 εκατ. δολάρια. Υποχώρηση η οποία οφείλεται στην πτώση κατά 13,9% των πωλήσεών της στις ΗΠΑ, 21,1% στην Ελλάδα, 3,5% στη Μεγάλη Βρετανία και 4,3% στην Ιταλία.

Η νέα πτώση των πωλήσεων της γαλακτοβιομηχανίας προήλθε από την επιβάρυνση κατά 3,1% των συναλλαγματικών ισοτιμιών του δολαρίου και της βρετανικής λίρας, έναντι του ευρώ. Της μείωσης των τιμών μεσοσταθμικά κατά 4,9% και της πτώσης κατά 5,1% του όγκου των πωλήσεών της.

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις σε όγκο μειώθηκαν κατά 4,2% και στις ΗΠΑ κατά 11,5% εν αντιθέσει με τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία όπου ενισχύθηκαν κατά 11,9% και 12,2% αντίστοιχα.

Το μικτό κέρδος μειώθηκε κατά 25,5% στα 51,1 εκατ. δολ. ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων περιορίστηκε στο 39,9% από 46,6% στο α’ τρίμηνο του 2018. Σύμφωνα με τη διοίκηση της η μείωση αυτή προήλθε από την αύξηση της τιμής γάλακτος σε Ελλάδα και ΗΠΑ και περιορίσθηκε από την ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ και της βρετανικής λίρας.

Η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 15,2 εκατ. δολ. μειωμένη κατά 38,4%, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα 7,8 εκατ. δολ. από 19,8 εκατ. δολ. και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 5,1 εκατ. δολ. από 15,2 εκατ. δολ. που ήταν το α’ τρίμηνο του 2018.

Σε ότι αφορά το Λουξεμβούργο και την επένδυση για τη δημιουργία παραγωγικής μονάδας εκεί, ο όμιλος ΦΑΓΕ αναφέρει πως  έχει συμβόλαια με κατασκευαστές, εργολάβους και προμηθευτές για τη συγκεκριμένη επένδυση, που αθροίζονται σε μελλοντικές υποχρεώσεις της τάξης των 26 εκατ. δολ.

Ενδιαφέρον πάντως έχει πως στις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου δεν γίνεται καμία αναφορά στο Brexit και σε ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει αυτό στη δραστηριότητά της στη Μεγάλη Βρετανία και πως θα επηρεάσει τη συνολική της δραστηριότητα.

Source:capital