Επικαιρότητα

Επιχορηγήσεις της Google και στην Ελλάδα

Η Google ανακοίνωσε μια σειρά από επιχορηγήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών στην Ευρώπη το 2019, με στόχο την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς, καθώς και την ενίσχυση της ποιοτικής εκπαίδευσης των μαθητών στον τομέα της επιστήμης των υπολογιστών.

Στόχος είναι όλοι οι μαθητές να μπορούν να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για το μέλλον, ιδίως του προγραμματισμού (coding). Οι επιχορηγήσεις δίνονται τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος «Grow with Google», όσο και της συνεργασίας της εταιρείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού.

Στην Ελλάδα οι βραβευθέντες είναι:

-Το InterMediaKT “Patras Junior Codecamp 2019” που στοχεύει να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τον κόσμο της τεχνολογίας.

-WRO Hellas CodeAthon: Ένας μη ανταγωνιστικός διαγωνισμός (hackathon) που επικεντρώνεται στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch και απευθύνεται σε ομάδες μαθητών ηλικίας οκτώ έως 16 ετών από όλο τον κόσμο.

-Πανεπιστήμιο Πατρών: Ένα διαδικτυακό μάθημα σχετικά με την επιστήμη των υπολογιστών για καθηγητές σχολείων και τους μαθητές τους.

Source:economy365