Επικαιρότητα

Ελληνικά Πετρέλαια: Χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές του ΑΠΘ

Εννέα υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και σε υποψήφιους Διδάκτορες χορηγούν τα “Ελληνικά Πετρέλαια”, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Η προκήρυξη έγινε από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ, στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας που υπέγραψε το Ίδρυμα με τον Όμιλο των “Ελληνικών Πετρελαίων” τον Νοέμβριο του 2017 “για την υποστήριξη της νέας γενιάς και της εκπαιδευτικής κοινότητας, με στόχο να αξιοποιηθεί η επιστημονική γνώση που παράγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την κατάρτιση και την προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα καλύψουν τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας”.

Συγκεκριμένα, παρέχονται έξι ετήσιες υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, συνολικού ύψους 3.000 ευρώ έκαστη καθώς και τρεις υποτροφίες αριστείας για υποψήφιους διδάκτορες, συνολικού ύψους 30.000 ευρώ έκαστη (10.000 ευρώ ανά έτος) και με συνολική διάρκεια έως 3 έτη.

Οι θεματικές περιοχές για τις οποίες παρέχονται οι υποτροφίες είναι οι ακόλουθες:

-Μηχανική: Ενεργειακός Μετασχηματισμός, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ευφυείς Πόλεις, Εναλλακτικά Καύσιμα και Βιώσιμες Μεταφορές, Μηχανική του Πετρελαίου.

-Θετικές Επιστήμες: Επιστήμη Υπολογιστών και Δικτύων, Γεωλογία, Γεωφυσική και Γεωχημεία Υδρογονανθράκων, Περιβάλλον, Οικοσυστήματα και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία.

-Οικονομική Επιστήμη: Οικονομικά της Ενέργειας, Δίκτυα Ενέργειας και Γεωπολιτικής, Διοίκηση Ενεργειακών Έργων, Καινοτομία και Επιχειρηματική Αριστεία, Εφοδιαστική Αλυσίδα Βιομηχανίας Ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών (ΚΕΔΕΑ, 1ος όροφος, Γραφείο 104, 10 π.μ.-11 π.μ.), σε κλειστό φάκελο, έως την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία, καθώς και το πρότυπο της δήλωσης είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό σύνδεσμο