Επικαιρότητα

Blue Star Ferries: Ολοκληρώθηκε η προπληρωμή ομολογιακού δανείου

Την ολοκλήρωση της οικειοθελούς προπληρωμής του ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 5.8.2014, η θυγατρική της εταιρία Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε. έναντι ποσού ευρώ 105,4 εκατ. στη Fortress Investment Group, ανακοίνωσε η Attica Α.Ε. Συμμετοχών.

Ειδικότερα:

  • Ολοκληρώθηκε η οικειοθελής προπληρωμή του κοινού ομολογιακού δανείου (Σειρά Α), έκδοσης της θυγατρικής Blue Star έναντι ποσού ευρώ 18,4 εκατ.,
  • Ολοκληρώθηκε η οικειοθελής προπληρωμή του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου (Σειρά Β), έκδοσης της θυγατρικής Blue Star έναντι ποσού ευρώ 87,0 εκατ. ώστε να μη λάβει χώρα η μετατροπή του σε μετοχές της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της από 28.12.2018 έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Η προπληρωμή του ανωτέρω ομολογιακού δανείου πραγματοποιήθηκε με την ανάληψη νέου δανεισμού που έλαβε ο Όμιλος Attica.

Σημειώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Αttica που αποφάσισε ομοφώνως την οικειοθελή προπληρωμή του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της θυγατρικής «Blue Star Ferries Ναυτιλιακή Α.Ε.» έναντι ποσού ευρώ 87,0 εκατ. ώστε να μη λάβει χώρα η μετατροπή του σε μετοχές της εταιρείας.

Η προπληρωμή του ομολογιακού δανείου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί με δανεισμό από τραπεζικό ίδρυμα και προς τούτο εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συμφωνήσει τους επιμέρους όρους αυτού.

Source:insider
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *