Επικαιρότητα

Alpha Bank: Κέρδη 53,4 εκατ. ανακοίνωσε για το εννιάμηνο

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 53,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 η Alpha Bank.

Την ίδια περίοδο πέρσι, η τράπεζα κατέγραψε κέρδη μετά από φόρους 85,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτέλεσμα που ανακοίνωσε η τράπεζα, τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 163,4 εκατ. ευρώ  το εννεάμηνο 2018. Ο Φόρος Εισοδήματος για τον Όμιλο ανήλθε σε 110,1 εκατ. το εννεάμηνο 2018, επηρεασμένος από υψηλότερα φορολογητέα κέρδη.

Η τράπεζα παρουσιάζει περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 4,4 δισ. ευρώ και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά 3,6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ο Δείκτης Καλύψεως των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα ανήλθε σε 49,5% έναντι 53,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.

Source:banks
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Μετάβαση στο περιεχόμενο