Επικαιρότητα

Η ακτινογραφία του ελληνικού χρέους: Πού χρωστάμε… 356 δισ.

Από τα…356 δις. ευρώ ποσό που προσεγγίζει τα δύο ΑΕΠ, θα ξεκινήσει η προσπάθεια απομείωσης του ελληνικού χρέους ώστε να μαζευτεί σε πιο λογικά και βιώσιμα επίπεδα. Η έκθεση 3ου τριμήνου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου χρέους, αποκαλύπτει –εκτός συνταρακτικού απροόπτου- και τη μέγιστη τιμή που θα λάβει το ελληνικό χρέος για τα επόμενα χρόνια. Από τις 6 Αυγούστου οπότε και έγινε η τελευταία εκταμίευση στο πλαίσιο του 3ου μνημονίου –η δόση διαμορφώθηκε στα 15 δις. ευρώ- το χρέος έφτασε στη μέγιστη τιμή του. Στη μέγιστη τιμή του έφτασε βέβαια και το μαξιλάρι ασφαλείας στο οποίο έχουν συσσωρευτεί περίπου 21 δις. ευρώ.

Η αποκλιμάκωση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς θα είναι μια αργή και μακρά διαδικασία. Στο ποσό των 356 δις. ευρώ αφορά σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, περιλαμβάνονται τόσο τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου συνολικού ύψους 15 δις. ευρώ όσο και τα repos ύψους 21 δις. ευρώ που στην πραγματικότητα είναι λεφτά που έχει δανειστεί η κεντρική κυβέρνηση από τα ασφαλιστικά ταμεία και τους υπόλοιπους τομείς της λεγόμενης «γενικής κυβέρνησης». Αυτά τα τμήματα του χρέους, ανακυκλώνονται. Επίσης τα δάνεια του «επίσημου τομέα» (ΔΝΤ, διμερή δάνεια EFSF και ESM) θα αποπληρώνονται με εξαιρετικά αργό ρυθμό λόγω και των περιόδων χάριτος που έχουν δοθεί. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, η εικόνα του χρέους, διαμορφώνεται ως εξής:

1. Τα 130,908 δις. ευρώ αφορούν σε χρέη προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Η περίοδος χάριτος εμφανίζεται να λήγει το 2022 και το 2023 να γεννάται η υποχρέωση καταβολής 2,3 δις. ευρώ. Αυτά τα ποσά θα αλλάξουν μόλις προσαρμοστούν τα νούμερα στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά την έγκριση της επιμήκυνσης στη διάρκεια αποπληρωμής κατά 10 έτη (σ.σ εγκρίθηκε στις .

2. Τα 59,874 δις. ευρώ είναι οι οφειλές προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). H αποπληρωμή αυτού του τμήματος του χρέους, ξεκινά το 2034 με το ποσό των 1,126 δις. ευρώ. Η τελευταία δόση ύψους 15 δις. ευρώ που εκταμιεύτηκε στις 06/08, έχει περίοδο αποπληρωμής από το 2043 μέχρι και το 2060.

3. Μετά και τις καταβολές που έγιναν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, οι οφειλές προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν περιοριστεί πλέον στα 9,814 δις. ευρώ. Για φέτος εκκρεμεί μόνο μια τελευταία καταβολή της τάξεως των 436 εκατ. ευρώ Μένει να αποφασιστεί ο χρόνος πρόωρης αποπληρωμής μέρους της οφειλής προς το Ταμείο, στο πλαίσιο της αξιοποίησης του «μαξιλαριού ασφαλείας» ώστε να προκύψει εξοικονόμηση τόκων (σ.σ το κόστος δανεισμού από το ΔΝΤ ανεβαίνει ακόμη και στο 4,9% ενώ τα διαθέσιμα των 21,7 δις. ευρώ έχουν κόστος κοντά στη μονάδα).

4. Τα διμερή δάνεια που εκταμιεύτηκαν στο πλαίσιο του 1ου μνημονίου, ανέρχονται αυτή τη στιγμή στα 52,9 δις. ευρώ και έχουν ορίζοντα αποπληρωμής έως το 2041 με ετήσιες καταβολές της τάξεως των 2-2,6 δις. ευρώ.

5. Η έκθεση σε έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, διαμορφώνεται στα 15,283 δις. ευρώ ενώ τα ομόλογα ανέρχονται στα 39,973 δις. ευρώ

6. Τα repos –τα οποία συνυπολογίζονται στο χρέ59ος της κεντρικής διοίκησης με αποτέλεσμα αυτό να εκτινάσσεται στα  356 δις. ευρώ όχι όμως και στο χρέος της γενικής κυβέρνησης καθώς στην πραγματικότητα είναι οφειλές της μιας τσέπης του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην άλλη-  ανέρχονται στα 21,213 δις. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση στα repos μειώθηκε σε σχέση με τον Ιούνιο, από τα 23,45 δις. ευρώ στα 21,212 δις. ευρώ.

7.Τα ομόλογα που διακρατούνται είτε από τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες (πρόγραμμα ANFA) είτε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (SMPs) ανέρχονται στα 2,72 δις. ευρώ και 8,267 δις. ευρώ αντίστοιχα. Ειδικά για τα δάνεια της ΕΚΤ, υπάρχει επίσης σχέδιο πρόωρης αποπληρωμής. Ποσό της τάξεως των 4,791 δις. ευρώ από τα ομόλογα που κρατά η ΕΚΤ λήγουν μέσα στο 2019

Με το μαξιλάρι ασφαλείας των 21 δις. ευρώ μπορούν να αποπληρωθούν τα περίπου 10 δις. ευρώ που λήγουν μέσα στο 2019 και τα άλλα 10 δις. ευρώ που λήγουν στην περίοδο 2020 και 2021. Πρακτικά, το μαξιλάρι εξαντλείται πλήρως μέσα στο 2021 αν υποτεθεί ότι δεν θα υπάρξει έξοδος στις αγορές μέχρι τότε. Αυτό βέβαια συνιστά καταστροφικό σενάριο καθώς η πρόσβαση στις αγορές θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί πολύ νωρίτερα προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Προς το παρόν πάντως, το επιτόκιο παραμένει καθηλωμένο στο απαγορευτικό 4,7%.

Source:thetoc
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *